Khoảnh khắc người ta chú ý đến bất cứ thứ gì, ngay cả một ngọn cỏ, nó sẽ trở thành một thế giới bí ẩn, tuyệt vời, tráng lệ không thể diễn tả được.

Sống tinh thức là duy trì ý thức trong từng giây phút hiện tại trên mỗi công việc mà mình đang thể nghiệm, đang "sống".