Khi bạn làm điều gì đó, bạn nên đốt cháy bản thân hoàn toàn, giống như một ngọn lửa tốt, không để lại dấu vết của bản thân.

Sống tinh thức là duy trì ý thức trong từng giây phút hiện tại trên mỗi công việc mà mình đang thể nghiệm, đang "sống".

Chủ đề

Những câu nói dành riêng cho bạn