Yêu bản thân đủ để thiết lập ranh giới. Thời gian và năng lượng của bạn là quý giá. Bạn có thể chọn cách bạn sử dụng nó. Bạn dạy mọi người cách đối xử với bạn bằng cách quyết định những gì bạn sẽ làm và không chấp nhận

Yêu bản thân vừa có nghĩa là nhận thức về việc bạn xứng đáng được tôn trọng và đối xử tử tế, vừa là hành động thể hiện sự yêu thương và chăm sóc bản thân.

Danh mục

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.