Tình yêu đến dù bạn muốn hay không. Đừng cố điều khiển nó!

Tình yêu lứa đôi là một trải nghiệm cảm xúc của một người về người khác phái. Nó đi kèm một sự quan tâm sâu sắc không cưỡng nổi dành cho đối tượng đó và với khát vọng rằng đối tượng mình yêu cũng “cảm” về mình y như vậy.

Danh mục

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.