Nếu bạn bỏ lỡ khoảnh khắc hiện tại, bạn đã lỡ hẹn với cuộc đời. Điều đó rất nghiêm trọng!

Thiền sư Thích Nhất Hạnh là lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn ở phương Tây và tích cực thúc đẩy hòa bình.Những lời dạy của thầy đầy tính chiêm nghiệm, rất gần gũi, thiết thực.