Một số người đạt được thành công lớn, là bằng chứng cho tất cả những người khác cũng có thể đạt được điều đó.

Thành công được hiểu là sự hoàn thành, đạt được một hay nhiều mục tiêu nào đó. Khi ước mơ được thỏa mãn, con người chạm đến một trạng thái tinh thần mang tính kết quả là hạnh phúc.

Chủ đề

Những câu nói dành riêng cho bạn

Danh mục

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.