Một người khôn ngoan, nhận ra rằng thế giới chỉ là ảo ảnh, không hoạt động như thể nó có thật, vì vậy anh ta thoát khỏi đau khổ.

Khổ đau là cảm giác khổ về thân, sự bức xúc của hoàn cảnh, sự không toại nguyện của tâm lý.