Một cơ thể nhỏ của những tinh thần kiên định được kích hoạt bởi một niềm tin không gì lay chuyển được vào sứ mệnh của họ có thể thay đổi tiến trình lịch sử.

Kiên trì là những kỹ năng và thái độ sống của con người để theo đuổi mục tiêu mà mình đã đặt ra trong cuộc sống. Sự kiên trì là một trong những yếu tố quan trọng nhất góp phần tạo nên sự thành công của mỗi người.

Chủ đề

Những câu nói dành riêng cho bạn

Danh mục

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.