Mọi người đau khổ vì họ bị cuốn vào quan điểm của họ. Ngay sau khi chúng tôi giải phóng những quan điểm đó, chúng tôi được tự do và chúng tôi không còn đau khổ nữa.

Khổ đau là cảm giác khổ về thân, sự bức xúc của hoàn cảnh, sự không toại nguyện của tâm lý.

Chủ đề

Những câu nói dành riêng cho bạn