Không gì có thể làm hại bạn nhiều bằng những suy nghĩ của chính bạn không được bảo vệ.

Khổ đau là cảm giác khổ về thân, sự bức xúc của hoàn cảnh, sự không toại nguyện của tâm lý.

Chủ đề

Những câu nói dành riêng cho bạn