Hôm nay, bạn có thể quyết định bước đi trong tự do. Bạn có thể chọn cách đi bộ khác. Bạn có thể bước đi như một người tự do, tận hưởng từng bước đi.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh là lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn ở phương Tây và tích cực thúc đẩy hòa bình.Những lời dạy của thầy đầy tính chiêm nghiệm, rất gần gũi, thiết thực.