Hãy trôi chảy với bất cứ điều gì có thể xảy ra và để tâm trí bạn được tự do: Hãy tập trung vào việc chấp nhận bất cứ điều gì bạn đang làm. Đây là điều tối kị

Chánh niệm là sự tỉnh giác, là sự chú tâm đến những gì đang xảy ra nơi ta trong giây phút hiện tại, một cách vô tư không phê phán hoặc so sánh.