Hãy thiền… đừng trì hoãn, kẻo sau này bạn sẽ hối hận.

Những lời răn dạy của Đức Phật