Hạnh phúc không phải là mục tiêu cuối cùng, mà là một quyết định để tận hưởng những điều tốt đẹp nhất mà cuộc sống mang đến.

Hạnh phúc không phải là mục tiêu cuối cùng, mà là một quyết định để tận hưởng những điều tốt đẹp nhất mà cuộc sống mang đến.

Chủ đề

Những câu nói dành riêng cho bạn