Đau khổ thường liên quan đến việc muốn mọi thứ khác đi.

Khổ đau là cảm giác khổ về thân, sự bức xúc của hoàn cảnh, sự không toại nguyện của tâm lý.