Cuối cùng, những điều này quan trọng nhất: Bạn đã yêu như thế nào? Bạn đã sống đầy đủ như thế nào? Bạn đã buông tay sâu sắc như thế nào?

Những lời răn dạy của Đức Phật

Danh mục

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.