Buông bỏ mang lại cho chúng ta tự do, và tự do là điều kiện duy nhất để có được hạnh phúc. Nếu trong thâm tâm, chúng ta vẫn còn bám víu vào bất cứ điều gì - tức giận, lo lắng hay của cải - thì chúng ta không thể tự do.

Khổ đau là cảm giác khổ về thân, sự bức xúc của hoàn cảnh, sự không toại nguyện của tâm lý.

Chủ đề

Những câu nói dành riêng cho bạn