Bạn không thể ngăn sóng, nhưng bạn có thể học cách lướt sóng.

Chánh niệm là sự tỉnh giác, là sự chú tâm đến những gì đang xảy ra nơi ta trong giây phút hiện tại, một cách vô tư không phê phán hoặc so sánh.