Những câu nói hay nhất về Hạnh phúc

Bản chất của tình yêu thật sự là có thể mang đến cho người khác niềm hạnh phúc.Bạn không thể mang đến hạnh phúc cho người khác cho tới khi bản thân bạn cũng hạnh phúc.